Vi har gratis parkering i direkt anslutning till hotellet.